Vergadering Raadsvergadering 28-10-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vragenhalfuurtje

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 Vaststellen van de besluitenlijst van 30 september 2010

4 Vaststellen van de Brandbeveiligingsverordening gemeente Valkenswaard 2010

5 Instemmen met het voorstel de begrotingswijzigingen van het 2e kwartaal 2010 vast te stellen

6 Instemmen met het instellen van een werkgeverscommissie

7 Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken

8 Vaststellen van het bestemmingsplan "Klappermanstraat 26"

9 Instemmen met het voorstel de wachtlijst bouwgrond vrije sector woningbouw met onmiddellijke ingang te bevriezen en na de eerstvolgende grote uitgifte van kavels (Lage Heide) de wachtlijst op te heffen onder terugbetaling van het inschrijfgeld

10 Vaststellen van de Monumentenverordening gemeente Valkenswaard 2010

11 Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie van H&G betreffende de Markt

Bijgevoegde documenten

12 Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie van het CDA betreffende Schoon Valkenswaard

Bijgevoegde documenten

13 Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie van het CDA betreffende bestemmingsplannen

Bijgevoegde documenten