Vergadering Raadsvergadering 29-11-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-22:30

AGENDAPUNTEN:

1 ALGEMEEN

11 Opening

Bijgevoegde documenten

12 Vaststellen van de agenda

13 Vaststellen van de besluitenlijsten van 25 oktober en 1 november 2012

2 INFORMEREND

21 Vragenhalfuurtje

22 Vragen/opmerkingen n.a.v. ingekomen stukken/antwoorden op vragen ex art. 41 RvO

3 BESLUITVORMEND - hamerstukken

31 Voorstel inzake het beschikbaar stellen van krediet voor de aanschaf van een personeel- materieelbus van de brandweer

4 BESLUITVORMEND - bespreekstukken

41 Voorstel inzake de financiering herstructurering bedrijventerrein Schaapsloop 1

42 Voorstel inzake het Programmaplan N69