Vergadering Raadsvergadering 27-09-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

11 Opening

Bijgevoegde documenten

12 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

13 Vaststellen van de besluitenlijst van 2 juli 2012

21 Vragenhalfuurtje

22 Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken / antwoorden op vragen ex artikel 41 Reglement van Orde

31 Voorstel inzake het bestemmingsplan Zeelberg

32 Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Kloosterpark

33 Voorstel inzake het handhaven SMS parkeren

34 Voorstel inzake de verordening op de bezwarencommissie

35 Voorstel inzake delegatie aanwijzen van "huis der gemeente"

41 Voorstel inzake stimulering starters op de woningmarkt

42 Voorstel inzake overdracht woonwagenlocaties: visie en krediet

43 Voorstel inzake de verordening Kinderparticipatie

44 Voorstel inzake wijziging beleid kwijtschelding gemeentelijke belastingen

45 Voorstel inzake de nota Cultuurbeleid gemeente Valkenswaard 2012-2015

46 Voorstel inzake beleidskader Evenementen 2013-2017 "Op weg naar een veelzijdig evenementenbeleid"

47 Voorstel inzake de verordening vertrouwenscommissie 2012

48 Motie vreemd aan de orde van de dag over de kiosk aan de Markt