Vergadering Raadsvergadering 07-06-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-00:00

AGENDAPUNTEN:

1 Nota Kaders 2013-2016

2 Motie vreemd aan de orde van dag ingediend door de fracties CDA en Valkenswaard Lokaal betreffende de subsidie SSOV