Vergadering Raadsvergadering 24-05-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-00:00

AGENDAPUNTEN:

1 Voorstel tot vaststelling van de jaarstukken 2011, bestaande uit het Jaarverslag en de Jaarrekening