Vergadering Raadsvergadering 24-11-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vragenhalfuurtje

2 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 Vaststellen van de besluitenlijst van 20 oktober 2011

4 Vaststellen van het Verslavingsbeleid 2011 en verder gemeente Valkenswaard

5 Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken

6 Vaststellen van het bestemmingsplan Nieuwe Waalresweg-Hazelaar

7 Vaststellen van de Beleidsvisie Sport en Bewegen in Valkenswaard

8 Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fracties H&G, PvdA, CDA en Valkenswaard Lokaal betreffende een vrachtwagenverbod