Vergadering Raadsvergadering 02-11-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:13:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vaststellen van de Programmabegroting 2012, inclusief de daarbij behorende bijlagen.