Vergadering Raadsvergadering 07-07-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vragenhalfuurtje

2 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 Instemmen met het voorstel de raadsgriffier eervol ontslag te verlenen

4 Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken

5 Vaststellen van het bestemmingsplan, het exploitatieplan en het beeldkwaliteitsplan Lage Heide, wonen en het beeldkwaliteitsplan Lage Heide, landgoed