Vergadering Raadsvergadering 27-01-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vragenhalfuurtje

2 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 Vaststellen van de besluitenlijst van 23 december 2010

4 Instemmen met het voorstel het instellingsbesluit Dorpsraad Borkel en Schaft te wijzigen

5 Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken

6 Vaststellen van de Winkeltijdenverordening gemeente Valkenswaard 2011

7 Vaststellen van het bestemmingsplan Waalreseweg Rede

8 Vaststellen van het bestemmingsplan Luikerweg 110

9 Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie van H&G betreffende ontbreken fietspadverlichting aan de N69 en de N396