Vergadering Raadsvergadering 10-03-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30

AGENDAPUNTEN:

1 Vragenhalfuurtje

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van de agenda

3 vaststellen van de besluitenlijst van 24 februari 2010

Bijgevoegde documenten

4 Vragen/opmerkingen n.a.v. ingekomen stukken

5 Vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied 1998, 2e partiële herziening

6 Motie vreemd aan de orde van dag ingediend door de fractie van de VVD betreffende Re-Action Outdoor Festival

7 Het uitspreken van een oordeel over de rechtmatigheid van de verkiezingen

8 Onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuw gekozen raadsleden

9 Afscheid van de raadsleden die niet terugkeren in de nieuwe raad