Vergadering Raadsvergadering 29-07-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vragenhalfuurtje

2 Vaststellen van de agenda

3 vaststellen van de besluitenlijsten van 1 en 7 juli 2010

4 Vaststellen van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2011

5 Instemmen met het voorstel de bevoegdheid tot het nemen van een projectbesluit ex. artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening, te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders

6 Instemmen met het voorstel het bezwaarschrift gericht tegen Wvg-aanwijzing Venbergseweg e.o. ongegrond te verklaren

7 Vaststellen van de geactualiseerde bouwgrondexploitatie Lage Heide

8 Vragen/opmerkingen n.a.v. ingekomen stukken

9 Vaststellen van de Nota Seniorenbeleid 2010

10 Instemmen met de voorgestelde behandeling van de ontvangen zienswijzen en het bestemmingsplan Zeelbergseweg 12 gewijzigd vaststellen

11 Instemmen met de voorgestelde behandeling van de ontvangen zienswijzen en het bestemmingsplan Eindhovenseweg 98 gewijzigd vaststellen

12 Instemmen met het voorstel de financiƫle rapportage 1e kwartaal en daaruit voortvloeiende begrotingswijzigingen vaststellen