Veelgestelde vragen Lage Heide

Misschien heeft u direct al vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragen (en de antwoorden natuurlijk).

Mag ik op een kavel ook een seniorenwoning bouwen?

In het bestemmingsplan 'Lage Heide wonen' en het beeldkwaliteitplan 'Lage Heide wonen' wordt aangegeven aan welke eisen aan de nieuw te bouwen woningen dienen te voldoen. Het oprichten van een woning met een 'plat' dak is op enkele uitzondering daar gelaten, niet toegestaan. Beide plannen zijn beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl.

Wat mag ik bouwen op een kavel?

In het bestemmingsplan 'Lage Heide wonen' en het beeldkwaliteitplan 'Lage Heide wonen' wordt aangegeven aan welke eisen aan de nieuw te bouwen woningen dienen te voldoen. Ook de architectonische randvoorwaarden, voor wat betreft materiaalgebruik, dakhellingen, kleurstellingen enzovoorts, zijn vastgelegd. Beide plannen zijn beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl.

Wanneer worden de volgende fasen uitgegeven?

Halverwege 2013 wordt gestart met de uitgifte van de tweede fase.

Wanneer starten de bouwwerkzaamheden?

Op 3 juli 2012.

Wat zijn de volgende fasen?

Een en ander is afhankelijk van de verdere voortgang van de verwerving van de nog benodigde gronden. In het exploitaitieplan 'Lage Heide wonen' is een opzet aangegeven. Hieraan kunnen op voorhand geen rechten ontleend worden.

Worden het koop- of huurwoningen aan de Irislaan/Narcislaan?

De defintieve invullingen van de geplande rijwoningen aan de Irislaan/Narcislaan is op dit moment nog niet bekend.

Als ik nu geen interesse heb, word ik dan wel benaderd voor de volgende fasen?

Mensen die een vooraankondiging van de eerste fase hebben gehad, worden bij geen interesse automatisch benaderd voor de volgende fase.

Komen er in de volgende fasen kleinere kavels?

Ook in de volgende fasen komt er een gevarieerd aanbod qua grootte van de bouwkavels.

Mag ik een Finse woning bouwen?

Een volledig houten woning is conform de bepalingen van het beeldkwaliteitplan 'Lage Heide wonen' niet toegestaan.

Wat gebeurt er als ik mijn huis niet verkocht krijg? Kan ik dan de kavel aan de gemeente terug verkopen?

Nee, het niet kunnen verkopen van de huidige woning wordt niet aangemerkt als een bijzondere omstandigheid welke kan leiden tot ontbinding van de koopovereenkomst.