Ontwerpexploitatieplannen Hoppenbrouwers en Weegbree

De ontwerpexploitatieplannen Hoppenbrouwers en Weegbree vindt u op www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl bij 'ontwikkeling Dommelkwartier' onder 'plannen in procedure'.