Bestemmingsplan buitengebied 1998 2e partiële herziening

Ga verder naar de website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en kies in de groene 'balk' boven voor 'plannen in werking'.

 

Het 'bestemmingsplan buitengebied 1998 2e partiële herziening' is het oude bestemmingsplan buitengebied.