Zorgopleidingen 2e tranche, subsidie

Zorgopleidingen kunnen een instellingssubsidie aanvragen voor het opleiden van personen voor een beroep in de gezondheidszorg. Het gaat om opleidingen in de: ziekenhuiszorg; geestelijke gezondheidszorg; verpleeghuiszorg; gehandicaptenzorg; epilepsiezorg; revalidatiezorg; jeugdgezondheidszorg; medische milieukunde; Ook gemeentelijke instanties komen in aanmerking. Een instellingssubsidie wordt per boekjaar verstrekt.   De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt jaarlijks een plan vast waarin het maximaal aantal opleidingsplaatsen staat dat voor subsidie in aanmerking komt. De opleidingsplaatsen worden onderscheiden naar zorgopleiding en opleidingsinrichting. Daarnaast wordt ook onderscheid gemaakt tussen het aanvangsjaar van de opleiding (instroom) en de latere opleidingsjaren (doorstroom).