Woning splitsen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Een woning of pand kan in meerdere woningen worden gesplitst. In sommige gemeenten is hiervoor een vergunning nodig op basis van de Huisvestingsverordening. De gemeente Valkenswaard heeft geen Huisvestingsverordening dus is een splitsvergunning niet nodig. Desondanks wordt in een enkel geval deze vraag wel eens gesteld. Of u hiervoor toestemming wordt verleend is voornamelijk afhankelijk van de bepalingen in het bestemmingsplan en in een later stadium bouwtechnische voorschriften.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Splitsen van woningen is mogelijk als dit past binnen het bestaande bestemmingsplan. In het bestemmingsplan is echter niet altijd aangegeven hoeveel woningen er zijn toegestaan binnen de bestemming 'wonen'. Als het niet past binnen het bestaande  bestemmingsplan, dan zal er een projectbesluit (omgevingsvergunning) of een bestemmingsplan opgesteld moeten worden. Per situatie zal worden bekeken of het ruimtelijk gewenst is. Voor het buitengebied gelden overigens andere regels dan voor de bebouwde kom. U kunt bij de gemeente navragen wat de mogelijkheden zijn voor uw perceel.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Wanneer u een woning of pand wilt verbouwen in aparte, zelfstandige woningen of appartementen, moet u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente. Een dergelijke verbouwing is alleen mogelijk wanneer u hiervoor een omgevingsvergunning heeft gekregen. Of en onder welke voorwaarden een omgevingsvergunning wordt verleend is afhankelijk van het geldende bestemmingsplan en bouwbesluit.

Voor de volledigheid hebben we onder wetgeving tevens de Huisvestingswet en het Huisvestingsbesluit opgenomen. Wij willen u er echter wel op wijzen dat er binnen de gemeente Valkenswaard geen gebruik wordt gemaakt van deze landelijke wetgeving.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden