Wonen, huurtoeslag

Als u in een huurhuis woont en uw inkomen niet te hoog is, komt u mogelijk in aanmerking voor huurtoeslag. Het bedrag van de huurtoeslag wordt bepaald op basis van uw inkomen van het lopende jaar.  Als u niet alleen woont, wordt voor de vaststelling van het gezinsinkomen en het gezinsvermogen het inkomen van uw 'toeslagpartner' meegeteld. De toeslagpartner is bijvoorbeeld: uw echtgenoot; degene met wie u een samenlevingscontract heeft; degene met wie u samen een kind heeft; een broer of vriendin die bij u inwoont. Als uw situatie wijzigt, moet u dit doorgeven aan de Belastingdienst. Denk hierbij aan: komst of vertrek van een toeslagpartner, verandering in het inkomen, verhuizing en wijzigingen in de huur.