Openingstijden winkel, ontheffing

Wat is het?

In de Winkeltijdenverordening 2013 is een algehele vrijstelling opgenomen voor zon- en feestdagen tussen 10.00 uur en 18.00 uur voor supermarkten, tuincentra en autodealers. Uitzondering is 1e kerstdag. Voor overige branches dient ontheffing aangevraagd te worden via de Snelbalie Vergunningen. De Winkeltijdenverordening kunt u hier raadplegen.

In de Winkeltijdenwet staat wanneer winkels open mogen zijn. Wilt u open zijn met uw winkel buiten de normale openingstijden? Dan vraagt u hiervoor een ontheffing aan bij de gemeente.

Kosten

Raadpleeg hiervoor de legesverordening.

Voor ontheffingen Winkeltijdenwet welke verband houden met een evenement worden geen leges geheven.

Formulieren

Raadpleeg hier de Snelbalie Vergunningen.

Hoe werkt het?

  • Uw winkel mag geopend zijn van maandag t/m zaterdag tussen 6.00 en 22.00 uur.
  • Op Goede Vrijdag, 1 januari, 4 mei en 24 december geldt een sluitingstijd van 19.00 uur.
  • Op 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag mag uw winkel niet geopend zijn.
  • De gemeente bepaalt hoeveel koopzondagen er zijn en wanneer.

Wat moet ik doen?

Via de Snelbalie Vergunningen vraagt u de ontheffing aan.

Vraag de ontheffing aan bij de gemeente. Geef aan waarom u op andere tijden open wilt zijn en op welke dagen en tijdstippen.

De gemeente stuurt u een brief waarin staat of u de ontheffing krijgt. De gemeente kan voorwaarden stellen aan de ontheffing. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

Wijst de gemeente uw aanvraag af of bent u het niet eens met de voorwaarden? Dan kunt u beroep indienen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Aanvullende informatie

Raadpleeg hier de Winkeltijdenverordening.

Hoe lang duurt het?

De Winkeltijdenwet biedt gemeenten de mogelijkheid tot het vaststellen van een Winkeltijdenverordening. De gemeente Valkenswaard heeft deze verordening vastgesteld welke u hier kunt raadplegen.

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden

Wetgeving