Verkeersontheffingen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

In het geval van een evenement, gebruik openbare weg voor bijv. containers, bouwketen, steigers e.d. kunt u via de Snelbalie Vergunningen de ontheffing aanvragen. In andere gevallen dient u schriftelijk een verzoek in te dienen waarin uw verzoek wordt gemotiveerd.

In de Wegenverkeerswet staan regels over de openbare weg. Soms heeft u een ontheffing nodig als u iets wilt doen op of aan de openbare weg. Bijvoorbeeld als u wegwedstrijden wilt houden, bouwwerken plaatst of fietstochten of evenementen organiseert. U vraagt hiervoor een ontheffing aan bij de wegbeheerder.

Bij wie moet ik ontheffing aanvragen?

  • voor rijkswegen: Ministerie van Infrastructuur en Milieu
  • voor provinciale wegen: Gedeputeerde Staten
  • voor wegen onder beheer van het waterschap: het waterschap
  • voor andere openbare wegen: de gemeente
  • voor eisen aan voertuigen: de RDW
U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

In het geval van een evenement, gebruik openbare weg voor bijv. containers, bouwketen, steigers e.d. kunt u via de Snelbalie Vergunningen de ontheffing aanvragen. In andere gevallen dient u schriftelijk een verzoek in te dienen waarin uw verzoek wordt gemotiveerd.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

  • uw geldige identiteitsbewijs
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Gaat het om wegen onder beheer bij de gemeente? Dan vraagt u de ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • plaats, datum en tijdstip van uw activiteit
  • reden en noodzaak van de ontheffing
  • hoelang u de ontheffing nodig hebt
U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden