Watersport, registratie van snelle motorboten door particulier

U moet een snelle motorboot laten registreren als u daarmee op de openbare wateren wilt varen. Het bewijs moet op de boot aanwezig zijn, als u daarmee vaart.   Onder snelle motorboten vallen alle motorvaartuigen die niet langer zijn dan 20 meter en sneller kunnen varen dan 20 km per uur.   Deze registratie is verplicht op vrijwel alle binnenwateren. Voor de Eems/Dollard, de Westerschelde, het Kanaal van Gent naar Terneuzen en de Grens-Maas is deze verplichting niet in de scheepvaartreglementen opgenomen, maar kan een registratieplicht gelden op grond van een plaatselijke verordening.   U moet het registratieteken dat op uw registratiebewijs staat, aanbrengen aan beide kanten van uw motorboot midscheeps of aan de boeg.