Water, plaatsen voorwerpen in

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Wilt u reclame of een terras boven het water plaatsen? Dit is verboden. Wilt u dit toch doen, dan hebt u een vergunning nodig van het waterschap/hoogheemraadschap. Soms is het voldoende om alleen een melding te doen.

De procedure bij een melding is korter en de kosten lager. Bij sommige waterschappen is het doen van een melding zelfs gratis. Informeer hiernaar bij het waterschap in uw omgeving.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Voor dit product zijn € 70,00 legeskosten verschuldigd.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Het waterschap stelt specifieke randvoorwaarden aan het verlenen van de vergunning, waarbij zij onder andere let op:

  • de openbare veiligheid
  • de doelmatigheid van gebruik
  • het onderhoud en beheer van het openbare water (zoals de bevaarbaarheid)
  • de openbare orde en zedelijkheid
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Informatie over:

  • de reden van de plaatsing
  • de aard en omvang van het te plaatsen voorwerp
  • de datum en tijdsduur van de plaatsing
  • de locatie van de plaatsing
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Bij het waterschap kunt u een schriftelijk of digitaal aanvraagformulier krijgen. Vul dit volledig in en lever het weer bij het waterschap in.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden