Waarmerken kopie of afschrift

Wat is het?

Soms hebt u voor formele transacties een gewaarmerkt afschrift of gewaarmerkte kopie van een document nodig. Bijvoorbeeld van een diploma of een getuigschrift. Dit is een verklaring dat het afschrift (of de kopie) overeenstemt met het origineel.

Vraag aan de organisatie die het document heeft afgegeven of zij een gewaarmerkte kopie kan afgeven.

Kosten

€ 3,70

U kunt bij de balies uitsluitend betalen met uw pinpas

Formulieren

Hoe werkt het?

Wat heb ik nodig?

Wat moet ik doen?

Aanvullende informatie

Hoe lang duurt het?

Verwijzingen

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden

Uitgebreide info