Vuurwerk verkopen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U hebt een vergunning nodig om vuurwerk te verkopen aan particulieren. De vergunning vraagt u aan bij de gemeente. Vaak moet u zich ook houden aan eisen aan de opslag van het vuurwerk.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Voor de omgevingsvergunning onderdeel bouw zijn legeskosten verschuldigd,  afhankelijk van de bouwkosten. U vindt deze in de legesverordening.

Voor het milieugedeelte van de omgevingsvergunning zijn geen legeskosten verschuldigd.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

www.omgevingsloket.nl.

Het meldingsformulier Vuurwerkbesluit is te vinden op www.infomil.nl

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Voor het verkopen van vuurwerk aan particulieren geldt het volgende:

 • U hebt een vergunning nodig van de gemeente.
 • U mag vuurwerk verkopen op de laatste 3 werkdagen van het jaar.
 • U mag geen vuurwerk verkopen aan jongeren onder de 16 jaar.
 • U mag niet meer dan 25 kilo per levering verkopen.
 • Op ieder vuurwerkproduct moet een goede Nederlandstalige gebruiksinformatie staan.

Eisen aan de opslag en verkoopruimte

De ruimten waar u het vuurwerk opslaat en verkoopt, moeten voldoen aan strenge eisen:

 • bepaalde loopafstand tussen het vuurwerk en de aanwezige brandslangen
 • minimaal 5 meter afstand tot licht-ontvlambare stoffen en drukhouders
 • er moet een veiligheidssymbool zichtbaar zijn
 • roken en open vuur zijn verboden in het gebouw
 • de ruimten zijn op de begane grond
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Voor de opslag en verkoop van consumentenvuurwerk tot 10.000 kg is een melding nodig op grond van het Vuurwerkbesluit (www.infomil.nl) en tevens een melding op grond van het Activiteitenbesluit (http://aim.vrom.nl).

 

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Voor de opslag en verkoop van vuurwerk heeft u een vergunning nodig (omgevingsvergunning) indien de hoeveelheid meer is dan 10.000 kg.

Onder 10.000 kg moet een melding ingediend worden.

Voor opslag van professioneel vuurwerk en voor het afsteken van professioneel vuurwerk is de provincie bevoegd gezag.
 

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Legaal vuurwerk is te herkennen aan de aanduiding 'bestemd voor particulier gebruik'. Op het etiket moet het volgende staan:

 • een vermelding of afbeelding van het soort vuurwerk met de te verwachten effecten
 • de (handels)naam en het adres van de in Nederland gevestigde fabrikant, importeur of handelaar
 • het artikelnummer van de fabrikant en het productiejaar
 • een goede Nederlandstalige gebruiksaanwijzing
 • de minimumleeftijd van de persoon aan wie het vuurwerk verkocht mag worden
 • de zin: uitsluitend buitenshuis te gebruiken
 • de NEM: de totale hoeveelheid pyrotechnische stof in het product

Voldoet vuurwerk niet aan alle bovenstaande criteria? Dan is het illegaal. U mag geen illegaal vuurwerk verkopen.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden