Vrijwillige burgerwacht, erkenning

Een organisatie kan op verzoek als vrijwillige burgerwacht worden erkend door de minister van Binnenlandse Zaken. De erkenning kan voor bepaalde of voor onbepaalde tijd gelden en kan te allen tijde worden ingetrokken. Aan de erkenning kunnen voorwaarden worden verbonden.