Vreemdelingenpaspoort

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Een vreemdelingenpaspoort is een paspoort voor personen die in Nederland wonen, maar niet de Nederlandse nationaliteit hebben. U kunt ermee naar landen buiten Nederland reizen. Het is ook een geldig legitimatiebewijs in Nederland.

Bij de gemeente kunt u het vreemdelingenpaspoort aanvragen. Een vreemdelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. Dit hangt af van de geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning.

Bent u erkend als vluchteling? Dan kunt u een vluchtelingenpaspoort aanvragen.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Vreemdelingen paspoort: € 51,20

Toeslag spoedprocedure: € 47,30

U kunt bij de balies uitsluitend betalen met uw pinpas

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U kunt een vreemdelingenpaspoort aanvragen als u voldoet aan de volgende eisen:

 • U kunt geen paspoort krijgen van uw eigen land.
 • U staat ingeschreven bij de gemeente.
 • U bent niet geregistreerd als vluchteling.

Kinderen eigen paspoort

Kinderen kunnen een eigen vreemdelingenpaspoort hebben.

 

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 

U kunt hier klikken voor het maken van een afspraak

Let op: voor het ophalen van een reeds aangevraagd paspoort hoeft u geen afspraak te maken.

 

U neemt de volgende zaken mee bij de aanvraag:

 • Alle reisdocumenten die u bezit.
 • Een goed gelijkende kleurenpasfoto. De foto moet voldoen aan de pasfoto-eisen.
 • Bewijsstukken waaruit blijkt dat uw eigen land geen paspoort kan of wil verstrekken (bijvoorbeeld een weigeringsbrief van uw ambassade).
 • Uw geldige verblijfsvergunning.
 • Eventueel uw oude vreemdelingenpaspoort.
 • Bent u minderjarig (jonger dan 18 jaar)? Dan hebt u schriftelijke toestemming nodig van uw ouders of voogd. Bij de gemeente kunt u een formulier voor toestemming krijgen. U moet de echtheid van de handtekeningen kunnen aantonen met paspoorten of rijbewijzen van uw ouders of voogd.

U neemt de volgende zaken mee bij de aanvraag:

 • Alle reisdocumenten die u bezit.
 • Een kleurenpasfoto. De foto moet voldoen aan de pasfoto-eisen.
 • Bewijsstukken waaruit blijkt dat uw eigen land geen paspoort kan of wil verstrekken (bijvoorbeeld een weigeringsbrief van uw ambassade).
 • Uw geldige verblijfsvergunning.
 • Eventueel uw oude vreemdelingenpaspoort.
 • Is uw oude vreemdelingenpaspoort gestolen of kwijtgeraakt? U hebt dan ook een proces-verbaal van de politie nodig (zie hierboven).
 • Bent u minderjarig (jonger dan 18 jaar)? Dan hebt u schriftelijke toestemming nodig van uw ouders of voogd. Bij de gemeente kunt u een formulier voor toestemming krijgen. U moet de echtheid van de handtekeningen kunnen aantonen met paspoorten of rijbewijzen van uw ouders of voogd.

 

 

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 

U kunt hier klikken voor het maken van een afspraak

Let op: voor het ophalen van een reeds aangevraagd paspoort hoeft u geen afspraak te maken.

 

 • U vraagt een vreemdelingenpaspoort persoonlijk aan bij de gemeente. Vraagt u ook een vreemdelingenpaspoort aan voor uw kind, neem uw kind dan mee.
 • U laat uw vingerafdrukken maken op een speciaal apparaat van de gemeente.
 • U moet uw paspoort persoonlijk komen ophalen. Dit moet binnen 3 maanden na uw aanvraag, daarna vervalt uw paspoort.

Vermissing

Per 01-12-2013 hoeft u niet langer naar de politie bij verlies of diefstal van uw reisdocument

Inwoners van de gemeente Valkenswaard hoeven voor een verloren of gestolen reisdocument geen aangifte meer te doen bij de politie. Vanaf 1 december kunt u daarvoor bij het klantcontactcentrum van de gemeente een verklaring van verlies of diefstal tekenen. Inwoners van Valkenswaard kunnen dan ook in een moeite door een nieuw reisdocument aanvragen.

De gemeente neemt de melding en de aanvraag - zelfs als er sprake is van een misdrijf - direct in behandeling. Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het van groot belang aangifte van dit misdrijf te doen bij de politie.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Vreemdelingenpaspoort of vluchtelingenpaspoort?

Om een vluchtelingenpaspoort te krijgen moet u een vluchtelingenstatus hebben. Dit is zo als de VN u erkent als vluchteling. Hebt u geen vluchtelingenstatus? Dan vraagt u een vreemdelingenpaspoort aan.

Vingerafdrukken

In uw paspoort worden uw vingerafdrukken opgenomen. Dit gebeurt niet bij kinderen tot 12 jaar. Kunt u uw vingerafdrukken niet laten opnemen omdat u een lichamelijke of geestelijke beperking hebt? Dan kunt u toch een paspoort aanvragen. Is uw beperking tijdelijk, dan krijgt u een paspoort dat 1 jaar geldig is. Is uw beperking blijvend, dan krijgt u een paspoort dat maximaal 5 jaar geldig is. Dit hangt af van de duur van uw verblijfsvergunning.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Het duurt 2 tot 4 maanden voordat uw vreemdelingenpaspoort klaar is. U moet het dan binnen 3 maanden ophalen bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden