Vreemdeling, verklaring positie Molukkers

Onder bepaalde voorwaarden kunnen Molukkers die in Nederland wonen, bij de toepassing van de Nederlandse wetgeving behandeld worden als Nederlander. Voldoet u aan de voorwaarden, dan kunt u de burgemeester van uw woon- of verblijfplaats vragen om een verklaring dat u als Nederlander behandeld moet worden op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers.   RechtenDit betekent dat u een Nederlands paspoort of ander reisdocument kunt krijgen, waarop als nationaliteit 'Nederlands' staat vermeld. U mag zonder meer in Nederland verblijven. U kunt niet kiezen of gekozen worden bij verkiezingen voor de Staten-Generaal (Eerste en Tweede Kamer) en de provinciale staten. Voor de Rijkswet op het Nederlanderschap bent u geen Nederlander, maar voor de Vreemdelingenwet bent u geen vreemdeling. Wilt u Nederlander worden, dan kunt u een naturalisatieverzoek indienen.