Voorziening in de huisvesting van scholen

Bekostigde bijzondere scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en bijzondere basisscholen kunnen bij de gemeenteraad vragen om een zogeheten 'voorziening in de huisvesting'. Voorbeelden van deze voorziening zijn ruimte bedoeld voor de school of het onderwijs (nieuwbouw, bestaande bouw en terreinen) en de eerste aanschaf van meubilair en leer- en hulpmiddelen. Voor verhuur van een voorziening in de huisvesting door de school is toestemming van de gemeente nodig, evenals voor de bouwplannen voor een voorziening in de huisvesting (inclusief bijbehorende begrotingen).