Voorziening huisvesting bijzondere scholen voortgezet onderwijs

Een bijzondere school voor voortgezet onderwijs kan bij de gemeenteraad van de gemeente waar de school gevestigd is vragen om een 'voorziening in de huisvesting'. Zo'n voorziening houdt in dat de school toestemming krijgt voor bijvoorbeeld het uitvoeren van nieuwbouw, het huren van een bestaand gebouw, de uitbreiding van een bestaand gebouw of bestaande terreinen, of de aanschaf van meubilair of leer- en hulpmiddelen. De scholen voor voortgezet onderwijs die hier bedoeld worden zijn scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Wanneer de voorziening in de huisvesting die wordt gevraagd betrekking heeft op een gebouw dat de school wil huren of (bij)bouwen, is toestemming van de gemeente (burgemeester en wethouders) vereist. Als er bouwplannen zijn dienen deze samen met de bijbehorende begrotingen ter goedkeuring aan de gemeente worden voorgelegd. Een 'bijzondere school' is een school die in stand gehouden wordt door een rechtspersoon die niet is opgericht door een publiekrechtelijk orgaan.