Voortgezet onderwijs, vrijstellingen vakken

In het voortgezet onderwijs is een aantal vrijstellingen mogelijk. Een leerling kan een bepaald vak van de onderbouw als een te grote hindernis ervaren. De leiding van de school kan dan in overleg met u een vrijstelling voor dat vak geven. Een voorbeeld van een vrijstelling betreft het vak lichamelijke opvoeding 1, wanneer de leerling vanwege zijn lichamelijke gesteldheid niet in staat is dit vak te volgen. De tijd die vrijkomt vanwege de vrijstelling moet aan andere vakken worden besteed.