Voorkeursrecht van de gemeente

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Voorkeursrecht betekent dat de gemeente als eerste een onroerende zaak mag kopen. Wilt u uw woning, pand of grond waarop een voorkeursrecht zit verkopen? Dan moet u uw onroerende zaak eerst te koop aanbieden aan de gemeente. De gemeente heeft dan recht op de eerste koop. Ook andere overheden kunnen een voorkeursrecht hebben.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

  • Als u een onroerende zaak of een zakelijk recht - waarop een voorkeursrecht rust - wilt verkopen, moet u hiervan een schriftelijke opgave aan de gemeente doen. Hierin dient u de kadastrale aanduidingen en oppervlakten van de desbetreffende percelen te vermelden.
  • De gemeente moet u binnen zes weken meedelen of zij het onroerend goed of zakelijk recht in beginsel wil aankopen, tegen een nader overeen te komen prijs.
  • Als de gemeente met u tot overeenstemming komt, zal zij met u een koopovereenkomst sluiten waarin de koopprijs en de voorwaarden vastgelegd zijn.
  • Als de gemeente u binnen zes weken bericht dat zij niet tot aankoop wil overgaan, heeft u gedurende drie jaar na ontvangst van het bericht de vrijheid om te verkopen aan derden.
  • Als de gemeente u niet binnen zes weken antwoordt, kunt u eveneens tot drie jaar na afloop van deze zes weken vrij verkopen.
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

De gemeente kan via de rechter de nietigheid inroepen van bepaalde juridische eigendomsconstructies die de kennelijke strekking hebben afbreuk te doen aan de in de wet geregelde voorkeurspositie van de gemeente. In deze procedure draagt de gemeente de bewijslast. Een voorbeeld van een dergelijke rechtshandeling is een economische eigendomsoverdracht.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden