Volwasseneneducatie

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Volwasseneneducatie is bestemd voor volwassenen die een vak willen leren en een diploma of certificaat willen behalen. Zij vallen door hun leeftijd buiten het reguliere onderwijs. Tevens is deze educatie geschikt voor leerlingen die zijn gestrand in het reguliere onderwijs en alsnog een diploma willen halen. Regionale Opleidings Centra (ROC) verzorgen volwasseneneducatie.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

  • ROC's hebben meestal een breed aanbod aan opleidingen zoals mavo, havo en beroepsopleidingen op verschillende niveaus.
  • ROC's bieden zowel dag- als avondopleidingen.
  • U kunt een opleiding volgen als u over voldoende benodigde vooropleiding beschikt. Voor elke opleiding zijn de eisen anders.
  • Haalt u uw examen op het ROC, dan krijgt u een erkend diploma.

De kosten voor het volgen van volwasseneneducatie zijn hoger dan die in het reguliere onderwijs. U moet deze kosten zelf voldoen. Vaak zijn de opleidingskosten als beroepskosten fiscaal aftrekbaar. Ook kunnen gemeenten bepaalde opleidingstrajecten subsidiëren (Nederlands als tweede taal, maatschappelijke oriëntatie, enzovoort). De door gemeenten gesubsidieerde opleidingen zijn veel goedkoper.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Welke gegevens u nodig heeft, hangt af van de te volgen opleiding. Meestal gaat het om gegevens van uw vooropleiding. Bij de aanmelding kunt u hiernaar informeren.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

  • Voor het volgen van een opleiding in het kader van volwasseneneducatie kunt u zich aanmelden bij een ROC bij u in de buurt. Als deze niet de gewenste opleiding aanbiedt, kunt u zich elders oriënteren.
  • Soms kunt u voor een opleiding op verschillende momenten in het schooljaar instappen. Informeer daarnaar bij het ROC.
  • ROC's organiseren soms open dagen. U kunt dan geheel vrijblijvend kennis maken met het centrum.
U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden