Visueel of auditief gehandicapte leerlingen WVO, vergoeding personeelskosten

Scholen voor het voortgezet onderwijs die personeelskosten maken voor een leerling die als direct gevolg van een visuele of auditieve handicap aanvullende begeleiding nodig heeft om het voortgezet onderwijs te kunnen volgen, kunnen daarvoor vergoeding aanvragen.