Verzorging pleegkind, melding

Indien u de verzorging of opvoeding van een pleegkind op zich hebt genomen of hoofd van een inrichting bent, waar een pleegkind wordt verzorgd en opgevoed, bent u verplicht van deze opneming binnen een week schriftelijk kennis te geven aan de gemeente waar het pleegkind verblijft. Ook moet worden kennis gegeven van het vertrek en het overlijden van een pleegkind.