Verzoek tot nemen verkeersbesluit met betrekking tot rijkswegen

Wanneer u wilt dat er een verkeersbesluit wordt genomen voor een weg die in beheer is bij het rijk, kunt u daartoe een verzoek indienen bij Rijkswaterstaat.