Vervreemden of bezwaren gebouwen en terreinen bijzondere basisscholen, toestemming

Bijzondere basisscholen en bijzondere speciale scholen voor basisonderwijs kunnen niet zonder toestemming van de gemeente bepaalde handelingen verrichten. Het gaat hier om het vervreemden van gebouwen, terreinen en (roerende) zaken waarvoor (rijks)bekostiging wordt verkregen en het bezwaren met een zakelijk recht ervan (recht van erfpacht, vruchtgebruik, hypotheek, enzovoort). Uitgezonderd is het recht van opstal ten behoeve van een tijdelijke voorziening die door de gemeente wordt geplaatst. Het verbod om zonder toestemming de genoemde handelingen te verrichten geldt niet bij een bestuursoverdracht.