Verplichting bestuursoverdracht bijzondere school voortgezet onderwijs, ontheffing

Een bijzondere school voor voortgezet onderwijs dient bij een bestuursoverdracht ook de rechten ten aanzien van gebouwen, terreinen en roerende zaken over te dragen. Onder bijzondere omstandigheden kan de gemeenteraad aan een school voor vwo, havo of vmbo ontheffing hiervan verlenen. Met bestuursoverdracht wordt bedoeld de overdracht van de instandhouding van een bijzondere school door een rechtspersoon aan een andere rechtspersoon.