Verpleegdedossier, administratieplicht hoofd particuliere tbs-inrichting

Indien u hoofd bent van een particuliere inrichting tot verpleging van ter beschikking gestelden bent, dient u een zogeheten verpleegdedossier bij te houden, alsmede drie afzonderlijke registers van een aantal zaken die de verpleegde en zijn of haar behandeling aangaan. Het verpleegdedossier bevat onder meer: persoons- en identificatiegegevens, justitiële gegevens, behandelgegevens en gegevens omtrent het verblijf van de persoon in kwestie. U dient dit dossier gedurende tien jaar na het einde van de terbeschikkingstelling te bewaren. Vervolgens moeten de bescheiden worden vernietigd of onherkenbaar worden gemaakt.