Verplaatsing bekostigde basisscholen, toestemming

Bekostigde basisscholen die een andere plaats van vestiging willen dienen daarvoor toestemming te vragen bij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Beoordeeld zal worden of de verhuizing de instandhouding van andere onderwijsinstituten niet in gevaar brengt en of de school voldoet aan de zogeheten stichtingsnormen. Deze beoordeling gebeurt namens de minister door de Centrale Financiën Instellingen (CFI). Wanneer een school verhuist binnen het onveranderde voedingsgebied is er geen sprake van verplaatsing. De minister dient eveneens in te stemmen met de verplaatsing van bekostigde speciale scholen voor basisonderwijs.