Bewijs van in leven zijn

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Soms hebt u een bewijs nodig waaruit blijkt dat u in leven bent. Bijvoorbeeld als uw levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt.

  • U kunt dan een 'bewijs van in leven zijn' aanvragen.
  • Het bewijs van in leven zijn is alleen te gebruiken in Nederland.
  • Soms moet u bij een instelling in het buitenland aantonen dat u in leven bent. Vraag dan het internationale bewijs 'attestatie de vita' aan.
U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

€ 8,00

U kunt bij de balies uitsluitend betalen met uw pinpas.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De verklaring van in leven zijn is een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) dat alleen in Nederland te gebruiken is. In de verklaring staat dat u in leven bent. U kunt hiervoor tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, met een geldig legitimatiebewijs, binnenlopen of u kunt deze bij de webwinkel aanvragen De kosten zijn € 7,50

 

De attestatie de vita is een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) en is ook in het buitenland te gebruiken. In het uittreksel staat dat u in leven bent. Deze kunt u alleen aanvragen door persoonlijk met een geldig legitimatiebewijs bij de gemeente, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, te verschijnen. De kosten zijn

€ 12,10 

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Neem een geldig identiteitsbewijs mee (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart, vreemdelingendocument) als u persoonlijk de aanvraag voor het bewijs van in leven zijn of de attestatie de vita doet. Vraagt u de verklaring aan voor een pensioenfonds, neem dan ook de originele brief van het pensioenfonds mee waarin staat dat hierom gevraagd wordt.
Alleen de verklaring van in leven zijn kunt u ook schriftelijk aanvragen. Stuurt u dan een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Bij een aanvraag via internet hebt u een DigiD inlogcode nodig.
Heeft u iemand gemachtigd om de verklaring van in leven zijn op te halen?  De gemachtigde moet dan een kopie van uw geldige identiteitsbewijs en zijn eigen geldige identiteitsbewijs meenemen. Ook moet de gemachtigde een door u ondertekende schriftelijke machtiging meenemen. De attestatie de vita kan niet schriftelijk worden aangevraagd en u kunt hiervoor ook niemand machtigen.
 

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw DigiD (als u de aanvraag digitaal doet)

Vraagt u het bewijs aan voor een pensioenfonds? Dan hebt u ook de originele brief van het pensioenfonds nodig.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Een bewijs van in leven zijn kunt u, tijdens kantooruren, persoonlijk met een geldig legitimatiebewijs bij de gemeente aanvragen of u kunt deze bij de webwinkel aanvragen 

 

Een attestatie de vita kunt u alleen aanvragen door persoonlijk met een geldig legitimatiebewijs bij de gemeente, tijdens kantooruren, te verschijnen 

Een bewijs van in leven zijn vraagt u aan bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

U krijgt het document meteen mee.

Hebt u het bewijs schriftelijk of digitaal aangevraagd? Dan krijgt u het thuisgestuurd. Dit kan enkele dagen duren.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden