Verkiezingen, een ander machtigen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U kunt iemand anders machtigen om voor u te stemmen. Wilt u een kiezer uit dezelfde gemeente machtigen? Dan geeft u dit aan op de achterkant van uw stempas. Wilt u een kiezer uit een andere gemeente machtigen? Dan moet u dat schriftelijk aanvragen.

Let op:

  • Een gemachtigde mag niet meer dan 2 volmachten aannemen. Ook moet hij de volmachtstem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.
  • Bij Provinciale Statenverkiezingen: U kunt alleen iemand machtigen uit een gemeente in dezelfde provincie.
  • Bij waterschapsverkiezingen: U kunt alleen iemand machtigen uit hetzelfde waterschap.
  • Bij Tweede Kamerverkiezingen: U kunt iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente.
  • Bij Europese verkiezingen: U kunt iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente.
  • Bij gemeenteraadsverkiezingen: U kunt alleen iemand uit dezelfde gemeente machtigen.

De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) moet een kopie van uw ID-bewijs meenemen naar het stembureau.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 

 

  • kopie van uw identiteitsbewijs (dit mag maximaal 5 jaar verlopen zijn)
  • schriftelijke machtiging óf ingevulde stempas
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 

 

Iemand machtigen die in dezelfde gemeente woont

U vult de achterzijde van uw stempas in. U en de gemachtigde moeten allebei ondertekenen. Geef de gemachtigde altijd een kopie van uw identiteitsbewijs mee.

Iemand machtigen die in een andere gemeente woont

U stuurt een aanvraag naar de gemeente waar u woont. Dit kunt u tot uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing doen. U en de gemachtigde moeten de aanvraag allebei ondertekenen.

De gemeente stuurt u een bericht dat uw aanvraag is goedgekeurd. De gemachtigde krijgt een volmachtbewijs toegestuurd.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden