Verkeersonveilige situatie melden

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Om de verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom te vergroten, zijn er 30 km/u-gebieden. Drempels, versmallingen en smalle rijbanen moeten het verkeer afremmen. Het gaat vooral om woonwijken, winkelstraten, scholen en andere plaatsen waar veel voetgangers, fietsers en spelende kinderen komen.

Meld het bij de gemeente als u een onveilige verkeerssituatie ziet.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

De gemeente is meestal de wegbeheerder en dus verantwoordelijk voor de aanleg van drempels of andere snelheidsremmende voorzieningen. Voorzieningen op dit punt vraagt u aan bij de gemeente. U kunt de gemeente verzoeken om de straat te beoordelen of deze in aanmerking komt voor deze voorzieningen.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden