Verhuizing doorgeven

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Uw verhuizing moet u doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent. U kunt uw verhuizing ook al eerder doorgeven. Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van uw verhuizing.

Naar het buitenland

Verhuist u vanuit de gemeente naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie.

Let op! Persoonlijk langskomen

Woont u met meerdere personen op een adres en gaat niet iedereen met u mee? Dan moet iedereen die wél meegaat persoonlijk bij de gemeente langskomen. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 18 jaar.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U bent verplicht zelf de verhuizing door te geven. Maar soms moet een ander dit doen:

 • Iedereen die 16 jaar of ouder is
 • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
 • Voor elkaar doorgeven als u op het zelfde adres woont:
  • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen
  • Echtgenoten of geregistreerde partners
 • Staat u onder curatele? Dan geeft de curator uw verhuizing door.
 • Zit u in de gevangenis? Dan geeft een vertegenwoordiger van de gevangenis uw verhuizing door.

Sommige personen mogen de verhuizing doorgeven voor iemand anders:

 • Iemand anders die een schriftelijke machtiging van u heeft. Deze persoon moet meerderjarig zijn.
 • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont.
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 

Persoonlijke aangifte

Bij een persoonlijke aangifte heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig.

Schriftelijke aangifte

In een schriftelijke aangifte dient u te vermelden

 • Uw naam en geboortedatum.
 • De namen en geboortedata van eventuele gezinsleden die meeverhuizen.
 • Uw oude adres.
 • Uw nieuwe adres.
 • De datum van uw verhuizing.

U dient de schriftelijke aangifte te ondertekenen en een kopie van uw geldige legitimatiebewijs bij te voegen.

Indien u inwonend of samenwonend bent, moet u van de hoofdbewoner een kopie van het legitimatiebewijs meenemen, alsook een verklaring dat hij/zij akkoord gaat met uw inschrijving.

Bij kamerverhuur of pariiculiere verhuur: een huurcontract overleggen.

Bij huur standplaats: een huurcontract overleggen
Indien noodzakelijk kunnen aanvullende documenten worden gevraagd.

Briefadres

Als u een briefadres (niet te verwarren met postbusnummer) neemt of als u bij iemand gaat inwonen, dient u persoonlijk aan het loket van de gemeente te verschijnen. Hierbij moet u de volgende documenten tonen:

 • Een toestemmingsbrief van de hoofdbewoner.
 • Een kopie van het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner.
 • Uw geldige legitimatiebewijs.

Ga verder naar het product 'briefadres'

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Geef uw verhuizing persoonlijk door aan de nieuwe gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd. Wilt u het eerder doorgeven? Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

Let op! Zorg ervoor dat u alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft. Anders past de gemeente uw adresgegevens niet aan.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen dan levert u ook de volgende documenten bij de gemeente in:

 • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner
 • kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Binnen 5 werkdagen past de gemeente uw adresgegevens aan.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden