Venten

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Onder venten wordt verstaan: het in de uitoefening van de ambulante handel te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten op een openbare en in de open lucht gelegen plaats of aan huis.

Onder venten wordt niet verstaan:
a. het aan huis afleveren van goederen door of vanwege degene die dit doet ter exploitatie van zijn winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet;
b. het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van diensten op jaarmarkten en markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet of tijdens evenementen als bedoeld in artikel 2.24.
c. het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van diensten op een standplaats als bedoeld in artikel 5.17.

Wilt u op straat of huis-aan-huis goederen of diensten verkopen? Dan mag dit alleen als de gemeente dit toestaat. Het kan zijn dat u hiervoor een vergunning moet aanvragen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Voor venten is geen vergunning nodig mits u zich aan onderstaande bepalingen houdt:

  1. Het is verboden te venten indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.
  2. Het is verboden te venten op zondagen vóór 12:00 uur en na 21:00 uur en op maandagen tot en met zaterdagen vóór 09:00 uur en na 21:00 uur.
  3. Het verbod als bedoeld in het derde lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet.
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Als u zich houdt aan de bepalingen genoemd in het tabblad "Hoe werkt het" heeft u verder niets nodig.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Raadpleeg het tabblad "Hoe werkt het".

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Raadpleeg hier de APV voor de betreffende artikelen.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden