Vaccinatie stageplaatsen zorg, subsidie

Studenten van zorgopleidingen lopen een verhoogd risico om tijdens hun opleiding of een stage te worden besmet met hepatitis B. In de praktijk blijkt dat stagiaires door werkgevers in de zorg niet tijdig worden gevaccineerd en daarom zelf hun vaccinatie betalen. Dit probleem doet zich voor bij deelnemers in de beroepsopleidende leerweg (BOL) van het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en bij voltijd- en deeltijdopleidingen van het hoger beroepsonderwijs (HBO).Om dit knelpunt weg te nemen, kunnen onderwijsinstellingen jaarlijks een subsidie aanvragen voor het aanbieden en toedienen van vaccinatie tegen hepatitis B aan deelnemers van een zorgopleiding. De subsidie wordt per studiejaar verstrekt. De Minister verstrekt binnen twee weken na de verlening van de subsidie een voorschot op de verleende subsidie. Dit betreft een bedrag van 90% van de subsidie.