Uitrit of inrit aanleggen, melden

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Algemene informatie
Een omgevingsvergunning voor aanleg van een in- of uitrit is een gemeentelijke toestemming voor het maken van een in- of uitrit naar de weg of het aanbrengen van een verandering in een bestaande in- of uitrit.

Werkzaamheden aan de openbare grond
Het is niet toegestaan om voor een in- of uitrit zelf aanpassingen te (laten) verrichten op gemeentegrond (bijvoorbeeld het verlagen van een trottoir). De werkzaamheden aan de openbare grond mogen uitsluitend in opdracht van de gemeente worden uitgevoerd. De aanlegkosten hiervoor zijn voor uw eigen rekening. Hoe hoog deze kosten zijn, is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden. U ontvangt eerst een offerte. De werkzaamheden starten pas na ontvangst van uw betaling en uiteraard na vergunningverlening.

U mag niet zomaar een inrit of uitrit maken naar de openbare weg. Meld dit vooraf bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Raadpleeg hiervoor de legesverordening. Naast leges worden kosten berekend voor de aanleg van de uitrit door de gemeente.

U ontvangt hiervan vooraf een prijsopgave.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Voor het aanleggen van een inrit/uitrit op openbaar terrein is een omgevingsvergunning nodig. Zie verder onder het tabblad "Wat heb ik nodig" .

 

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

  • de reden van aanleg van de uitrit
  • kadastrale tekening perceel met maatvoering
  • foto's van de locatie waar de uitrit moet komen
  • het aanvraaformulier

U kunt hier klikken om een afspraak te maken

 

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

  • Als u een uitrit wenst aan te leggen op de openbare weg dient u hiervoor een omgevingsvergunning aan te vragen bij de het bevoegd gezag, in de meeste gevallen de gemeente maar dit kan ook de provincie zijn.
  • U moet hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen. In de aanvraag wordt ook gekeken naar samenloop met andere activiteiten zoals het bouwen van een garage of het kappen van een boom. U kunt de aanvraag doen via de Snelbalie Vergunningen of via het Omgevingsloket Online op www.omgevingsloket.nl .
  • U kunt als aanvrager of als belanghebbende bezwaar maken tegen het vergunningsbesluit van de gemeente.
  • De gemeente kan aan de omgevingsvergunning voorschriften c.q. voorwaarden verbinden. Deze voorwaarden kunnen gedeeltelijk verband houden met het eigendom van de weg.
  • De omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitrit valt in de reguliere procedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Dit betekent dat op de aanvraag binnen 8 weken beschikt moet zijn. Bij niet tijdig beschikken is de vergunning van rechtswege verleend.

 

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Een groot aantal vergunningen, ontheffingen en andere toestemmingen op het gebied van bouwen, wonen, ruimte, monumenten, natuur en milieu is per 1 oktober 2010 samengevoegd tot één vergunning: de omgevingsvergunning. De uitritvergunning is één van de vergunningen die in de omgevingsvergunning is opgegaan.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden