Transport gevaarlijke stoffen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Indien u in de gemeente gevaarlijke stoffen wilt laden of lossen, moet u bij de gemeente ontheffing aanvragen. Het is verboden om gevaarlijke stoffen buiten de aangewezen routes te vervoeren. De route gevaarlijke stoffen loopt in de gemeente Valkenswaard over de volgende wegen:
 

komend vanaf afslag Leende/Valkenswaard de Leenderweg, JF Kennedylaan, De Vest, Zuiderlijke Randweg, Luikerweg.

Verkeer afkomstig vanaf de Randweg Eindhoven dient de afslag Leende/Valkenswaard te nemen.

Komende vanaf België de Luikerweg, Zuiderlijke Randweg, De Vest, JF kennedylaan, Leenderweg.

 • Het is verboden om gevaarlijke stoffen in de gemeente te vervoeren, laden of lossen.
 • Voor een aantal gevaarlijke stoffen geldt in Nederland een routeplicht. Sommige provincies en gemeenten geven de verplichte route met verkeersborden aan. Informatie over deze routes kunt u krijgen bij de gemeentelijke of de regionale brandweer.
 • Wilt u binnen de gemeente van de verplichte route afwijken, bijvoorbeeld om te laden of lossen? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de gemeente.

 

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Raadpleeg de Snelbalie Vergunningen voor de route en voor het indienen van de aanvraag.

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

 • de stoffen die u vervoert en in welke hoeveelheden
 • de laad- of losplaats in de gemeente
 • de gewenste route
 • het tijdstip van vervoer
 • de naam van uw bedrijf
 • goedkeuring van het voertuig door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)
 • uw vergunning en chauffeursdiploma voor vervoer van gevaarlijke stoffen
U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

 • Bij gladheid of dichte mist mag u geen gevaarlijke stoffen vervoeren.
 • Houden deze omstandigheden lang aan, en kunt u aantonen dat het vervoer spoed heeft? Dan kunt u een ontheffing krijgen van dit vervoersverbod.
 • U vraagt de ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen aan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Meer informatie op het ondernemersplein.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden