Toerisme, subsidie

Wat is het?

Vertegenwoordigt u een instelling die zich bezighoudt met het bevorderen van het toerisme in de gemeente? De gemeente subsidieert activiteiten van instellingen of belangengroeperingen en andere initiatieven.

Hoe werkt het?

Er zijn verschillende categorieën gemeentelijke subsidies:

  • een waarderingssubsidie is een subsidie die de gemeente verstrekt als waardering voor het uitvoeren van activiteiten;
  • een uitvoeringssubsidie is een subsidie die de gemeente verstrekt als de gemeente het uitvoeren van activiteiten van belang acht, zonder dat ze deze activiteiten naar aard en omvang beïnvloed;
  • een budgetsubsidie is een subsidie die de gemeente verstrekt als de gemeente het uitvoeren van activiteiten zodanig van belang acht dat ze die naar aard en omvang beïnvloedt;
  • een eenmalige subsidie is een subsidie die de gemeente verstrekt voor een activiteit met een eenmalig karakter;
  • een startsubsidie is een subsidie die de gemeente verstrekt om een instelling de gelegenheid te geven te starten met nieuwe activiteiten. Er wordt echter geen steun verleend aan individuele bedrijven voor 'gewone' bedrijfseconomische activiteiten.

Toerisme

Voor welke categorie subsidie activiteiten ter bevordering van het toerisme in aanmerking komen, is afhankelijk van het gemeentelijk toeristisch-recreatief beleid. Daarbij geldt dat voor subsidie een vast (jaarlijks) budget is geraamd, zodat het mogelijk is dat uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet maar er geen budget meer voorhanden is.

Wat moet ik doen?

De aanvraagprocedure en de voorwaarden vindt u in de gemeentelijke subsidieverordening.

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden