Terras plaatsen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U hebt een vergunning nodig als u een terras wilt plaatsen bij uw horecabedrijf. Zelfs als u het terras op eigen terrein plaatst. Vraag de vergunning ook aan als u een uitstalling, een bloembak of straatmeubel wilt plaatsen.

Wilt u schermen, daken of vlonders plaatsen op uw terras? Dan kan het zijn dat u hiervoor een aparte vergunning bouwen moet aanvragen.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Raadpleeg hiervoor de legesverordening.

Voor terrasuitbreidingen tijdens evenementen is geen leges verschuldigd. Wel moet precario betaald worden voor het gebruik van gemeentegrond. Deze precariobelasting wordt per vierkante meter terrasuitbreiding berekend. U vindt de bedragen in de eerdergenoemde legesverordening.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

U kunt uw aanvraag indienen via de Snelbalie Vergunningen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

  • Als een terras of uitstalling zich aan (dus ook op eigen terrein) of op de openbare weg bevindt, is een vergunning nodig (tenzij dit geregeld is in de exploitatievergunning).
  • Een terras waar alcoholhoudende dranken verkrijgbaar zijn, dient vermeld te staan op de Drank- en Horecavergunning.

De gemeente kan een vergunning weigeren als

  • Het gebruik schade toebrengt aan de weg of gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan.
  • Het gebruik een belemmering kan worden voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.
  • Het gebruik afbreuk doet aan andere publieke functies van de openbare ruimte, inclusief de bescherming van het uiterlijk aanzien daarvan.
  • Het gebruik of de uitvoering in strijd is met de beleidsregels in de terrassennota.

Als u (permanente) schermen, afdaken of vlonders wilt gebruiken, is hiervoor in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning (onderdeel bouw) vereist.

Bij bepaalde evenementen is het mogelijk uitbreiding van het bestaande terras aan te vragen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U moet een vergunning via de Snelbalie Vergunningen ruim voor de start van het seizoen aanvragen. Voordat de gemeente een vergunning afgeeft, vraagt zij de politie en de brandweer om advies. Daarnaast is het mogelijk om bij bepaalde evenementen uitbreiding van een bestaand terras aan te vragen. Hiervoor kan tevens gebruik worden gemaakt van de Snelbalie Vergunningen.
 

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag de volgende informatie:

  • naam en adres van uw bedrijf
  • de maten van uw terras (met tekening)
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden

Veelgestelde vragen