Subsidie ESF - Actie C: Praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Scholen voor praktijkonderwijs en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs kunnen subsidie aanvragen in het kader van de Regeling ESF 2007-2013. Actie C van deze regeling betreft subsidie voor projecten die leerlingen voorbereiden en toeleiden naar een baan op de gewone arbeidsmarkt. Eventueel kunnen leerlingen ook worden toegeleid naar een vervolgopleiding op MBO-1 niveau of naar het beroepsbegeleidend onderwijs.