Straatnaamgeving, suggestie

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 Burgemeester en wethouders geven nieuwe straten een naam.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeente heeft de wettelijke plicht om namen vast te stellen voor alle straten, pleinen en andere delen van de openbare ruimte. Dit is van belang voor de bewoners en ook voor de hulpdiensten, die met de huidige technieken snel een locatie kunnen vinden.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

De burgemeester is voorzitter van de commissie straatnaamgeving. De commissie straatnaamgeving adviseert burgemeester en wethouders over nieuwe straatnamen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar historische juistheid en praktische bruikbaarheid.

Als u een suggestie heeft voor een nieuwe straatnaam, kunt u uw voorstel indienen bij de commissie, liefst met een duidelijke omschrijving.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden